Search
  • kasikaralar

KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA KURULUNUN 07/05/2020 TARİHLİ VE 2020/355 SAYILI MEDULA KARARI ÖZETİKonu: Medula Eczane sisteminden ilgiliyi kişiye ait sağlık verilerinin, eczacının eşi tarafından kullanılarak İl Sağlık Müdürlüğüne sunulan dilekçe doğrultusunda İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurumuna yapılan ihbar başvurusuKişisel Verileri Koruma Kurumuna (Kurum) iletilen ihbar, İl Sağlık Müdürlüğüne yapılan bir şikayette, şikayete konu hususlara ilişkin delil niteliği taşımak üzere, şikayet edilen eczacının tanı ve kullandığı ilaç bilgilerini içerir Medula Eczane çıktılarına yer verilmesi üzerine, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından şikayetçinin Medula Eczane çıktılarını eşi eczacının eczanesinden alarak kullanmış olması nedeniyle İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmiştir.

İhbara konu şikayette, dilekçe sahibinin "bir eczacının sağlık problemleri nedeniyle bu mesleği icra edecek bilgi, beceri yeteneğine sahip bulunmadığı, bu nedenle yeni adresinde eczane açılmasına izin verilmemesinin halk sağlığı açısından da yararlı olacağı" beyanlarına ek olarak şikayete konu eczacının tanı ve ilaç bilgilerini içerir Medula Eczane çıktılarına yer verilmiştir. Şikayetçinin eşinin de eczacı olduğundan hareketle, İl Sağlık Müdürlüğü şikayetçinin ilgili kişiye ait sağlık verilerine eczacı eşinin Medula Eczane sistemine erişimi ile sağladığı değerlendirildiğinden, şikayet Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Kanun) kapsamında bir değerlendirme yapılması için Kuruma intikal etmiştir.

Kurum tarafından, Medula Sistemini kullanma yetkisinin SGK ile sözleşmeli eczanelerde bulunduğu, kişilerin T.C. kimlik numaraları ile giriş yapılarak sistem üzerinden hem kişisel verilere hem özel nitelikli kişisel verilere erişilebildiği ve eczacıların Medula sistemi kapsamında veri işleme faaliyetinde bulunabildiklerini değerlendirilmiş ve yapılan incelemede şikayette kullanılan Medula Eczane çıktılarının şikayetçinin eşinin eczanesinden alındığı tespit edilmiştir.

Kurumun Kanun kapsamında yaptığı değerlendirmede, kişisel verilerin işlenmesinde uyulması zorunlu ilkeler ile birlikte özel nitelikli kişisel veri olan sağlık verilerinin işleme şartları bakımından bir değerlendirme yapılarak, veri sorumlusunun veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri de göz önüne bulundurulduğunda;

  • Şikayetçinin, Medula Eczane çıktılarını eşinin eczanesinden temin ettiği dikkate alındığında, "Eczanenin SGK ile yaptığı sözleşme çerçevesinde kullandığı Medula sistemine üçüncü kişilerin erişimini önlemek üzere gerekli güvenlik tedbirlerini almadığı dolayısıyla Eczane hakkında 60.000 TL idari para cezası uygulanmasına" karar vermiştir.

Bununla birlikte, ilgili kişinin sağlık verilerini içerir Medula Eczane çıktılarını eşinin eczanesinden hukuka aykırı olarak temin eden şikayetçi hakkında ise;

  • "Türk Ceza Kanununun 136 ncı maddesinde belirtilen "Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme" suçunun oluştuğu kanaatine varıldığından" şikayetçi hakkında savcılığa ihbar bildiriminde bulunulmasına karar vermiştir.

40 views0 comments