KVKK KARAR TAKİP

Kuruma ait kararları içeren bir platform.

KVKK KARARI

N/A

Madde No:

5
Kanuna Aykırı Şekilde Kişisel Verilerin Paylaşılması
Image-empty-state.png

KVKK KARARI

09.12.2019 

Madde No:

6, 28/1-C, 15/1
Bir Gazete Tarafından İlgili Kişinin Özel Nitelikli Kişisel Verileri Hakkında Haber Yapılmasına İlişkin
Image-empty-state.png

KVKK KARARI

31.05.2019

Madde No:

N/A
İlgili Kişiye Ait Telefon Numarasına Kendisine Ait Olmayan İçeriğin Gönderilmesi İle İlgili Karar
Image-empty-state.png

KVKK KARARI

31/05/2019 

Madde No:

9
Kurumsal e-posta Hizmetinin, Google (Gmail) Üzerinden Yine Aynı Uzantıya Sahip Olarak Kullanılıp Kullanılamayacağı İlişkin Karar
Image-empty-state.png

KVKK KARARI

14.01.2020

Madde No:

5/2
Bir Eğitim Kurumu Tarafından İlgili Kişinin Cep Telefonu Numarasının Herhangi Bir Veri İşleme Şartına Dayanmaksızın İşlenmesi ve İlgili Numaraya Reklam/Bilgilendirme İçerikli Mesaj Gönderilmesi Hakkında
Image-empty-state.png

KVKK KARARI

23.07.2019

Madde No:

N/A
Yurtdışında Yerleşik Tüzel Kişilerin Türkiye’deki Şubeleri İle İrtibat Bürolarının Sicile Kayıt Yükümlülüğü Hakkındaki Görüş Talebi İle İlgili Karar
Image-empty-state.png

KVKK KARARI

31.05.2019

Madde No:

4/2, 6/3
Spor Salonu Hizmeti Sunan Veri Sorumlularının, Üyelerinin Giriş-Çıkış Kontrolünü Biyometrik Veri İşleyerek Yapması İle İlgili Karar
Image-empty-state.png

KVKK KARARI

2.05.2019

Madde No:

5,6
İlgili Kişinin Yaptığı Başvuruyu Cevaplandırmayan ve İnternet Sitesi Üzerinden Yayımladığı Aydınlatma Metni Mevzuatta Düzenlenen Şartları Taşımayan T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Hakkında Karar
Image-empty-state.png

KVKK KARARI

27.01.2020

Madde No:

5/1
Bir Sigorta Acentesinin Müşterilerine Ait Kişisel Verileri Herkese Açık Sosyal Medya Platformlarında Müşterilerinden Habersiz Olarak ve Reklam Amacıyla Paylaşması Hakkında
Image-empty-state.png

KVKK KARARI

1.10.2019

Madde No:

11, 13/1
Bir Operatör Şirketinin, İlgili Kişinin İnternet Sitesi Üzerinden Yapmış Olduğu Başvurusunu Kimlik Teyidi Yapamadığı Gerekçesiyle Reddetmesine İlişkin Olarak Kurula Yapılan Başvuru Hakkında Karar
Image-empty-state.png

KVKK KARARI

16.01.2020

Madde No:

7, 11
İlgili Kişinin Kişisel Verilerinin Hukuka Aykırı İşlendiği İddiası Kapsamında Veri Sorumlusu Bankadan Talep Ettiği Tazminat Talebinin Karşılanmaması Hakkında
Image-empty-state.png

KVKK KARARI

16.05.2019

Madde No:

N/A
Marriott International Inc. Hakkında Karar
Image-empty-state.png

KVKK KARARI

13.09.2018

Madde No:

2, 3/1-I
Kimliği Belirsiz Kişi/Kişilerin Veri Sorumlusu Olarak Kabul Edilemeyeceği Hakkında Karar
Image-empty-state.png

KVKK KARARI

5.07.2018

Madde No:

N/A
Arabulucuların Veri Sorumluları Siciline Kayıt Zorunluluğundan İstisna Tutulması İle İlgili Karar
Image-empty-state.png

KVKK KARARI

14.02.2019

Madde No:

N/A
Teknik Servis Hizmeti Veren Firmanın Müşterilerine Verdiği Form/Takip Numarasının Son Hanelerinin Değiştirilmesi Yoluyla Farklı Kişilere Ait Kişisel Verilere Ulaşıldığı Yolunda Kuruma İletilen İhbarın İncelenmesi ve İhbara İlişkin Alınan Kurul Kararının Yerine Getirilmemesi Hakkında Karar
Image-empty-state.png

KVKK KARARI

7.11.2019

Madde No:

5/1, 5/2
Bir Doktor Tarafından İlgili Kişinin Cep Telefonu Numarasının Herhangi Bir Veri İşleme Şartına Dayanmaksızın İşlenmesi ve İlgili Numaraya Reklam/Bilgilendirme İçerikli Mesaj Gönderilmesi Hakkında Karar
Image-empty-state.png

KVKK KARARI

28.06.2018

Madde No:

7
Sicil Dosyalarındaki Kişisel Verilerin, İşlenmelerini Gerektiren Sebeplerin Ortadan Kalkmaması Sebebiyle, İmha Edilmemesi Gerektiği Hakkında Karar
Image-empty-state.png

KVKK KARARI

31/01/2018 

Madde No:

6/4

Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler İle İlgili Karar 

Image-empty-state.png

KVKK KARARI

3.09.2019

Madde No:

N/A
VERBİS Kayıt Sürelerinin Uzatılması Hakkında Karar
Image-empty-state.png

KVKK KARARI

12.03.2020

Madde No:

N/A
Bir İnternet Servis Sağlayıcısının Veri İhlal Bildirimi Hakkında
Image-empty-state.png

KVKK KARARI

26.11.2019

Madde No:

16/2
Dernek, Vakıf Ve Sendikaların Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğü İstisnası Hakkında Karar
Image-empty-state.png

KVKK KARARI

27.08.2019

Madde No:

N/A
S Şans Oyunları A.Ş Hakkında Karar
Image-empty-state.png

KVKK KARARI

27.08.2019

Madde No:

N/A
Bir Turizm Şirketi Hakkında Karar
Image-empty-state.png

KVKK KARARI

11.04.2019

Madde No:

4/2-A, 4/2-Ç
Facebook Hakkında Karar
Image-empty-state.png

KVKK KARARI

N/A

Madde No:

8
İş Başvurusu Sürecinde İşlenen Kişisel Verilerin Hukuka Aykırı Şekilde Paylaşılması
Image-empty-state.png

KVKK KARARI

18.09.2019

Madde No:

3, 11
Ölü Kişilerin Verilerine Yakınlarının Erişim Talebi Hakkında
Image-empty-state.png

KVKK KARARI

18.10.2019

Madde No:

12/1, 18
Hukuka Aykırı Olarak Elde Edilen Veriler Üzerinden Vatandaşların Kimlik ve İletişim Bilgileri Gibi Kişisel Verilerinin Sorgulanmasına İmkân Tanıyan Yazılım/Program/Uygulamalara Yönelik Karar
Image-empty-state.png

KVKK KARARI

28.06.2018

Madde No:

N/A
Gümrük Müşavirlerinin Sicile Kayıt İstisnası Hakkında Görüş Talebi İle İlgili Karar
Image-empty-state.png

KVKK KARARI

18.09.2019

Madde No:

12/1
Veri Sorumlusu Tarafından İlgili Kişiye Yapılan Veri İhlali Bildiriminde Yer Alması Gereken Asgari Unsurlara İlişkin Karar
Image-empty-state.png

KVKK KARARI

31.05.2018

Madde No:

15/6,

Veri Sorumlusu Nezdindeki Kişisel Verilere Erişim Yetkisi Bulunan Personelin Yetkisi ve Amacı Dışında Söz Konusu Verileri İşlemesi Hususunun Değerlendirilmesine İlişkin Karar

Image-empty-state.png

KVKK KARARI

16.05.2019

Madde No:

N/A
Cathay Pasific Airway Limited hakkında Karar
Image-empty-state.png

KVKK KARARI

16/10/2018 

Madde No:

5/2, 15/7, 18
Veri Sorumluları ve Veri İşleyenler Tarafından İlgili Kişilerin e-posta Adreslerine veya SMS ya da Çağrı İle Cep Telefonlarına Reklam Bildirimleri/Aramaları Yönlendirilmesinin Önüne Geçilmesi İle İlgili karar
Image-empty-state.png

KVKK KARARI

22.04.2020

Madde No:

N/A
Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğünden İstisna Tutulacak Veri Sorumluları
Image-empty-state.png

KVKK KARARI

N/A

Madde No:

4/1-Ç, 5/2-Ç, 8/2
İşlenme Amacının Gerektirdiğinden Fazla Kişisel Veri İşlenmesi/Aktarılması (Veri Minimizasyonu İlkesine Aykırılık)
Image-empty-state.png

KVKK KARARI

N/A

Madde No:

4/2
Kanunda Yer Alan Genel İlkelere Aykırı Şekilde Kişisel Veri İşlenmesi
Image-empty-state.png

KVKK KARARI

27.01.2020 

Madde No:

5/2-C, 11/1-B, 13/2, 15/5
Ulaşım Hizmeti Sunan Bir Mobil Uygulama Kapsamında İşlenen Kişisel Veriler Hakkında
Image-empty-state.png

KVKK KARARI

19.07.2018

Madde No:

N/A

Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğünden İstisna Tutulacak Veri Sorumluları İle İlgili Karar

Image-empty-state.png

KVKK KARARI

17.07.2019

Madde No:

N/A
Dubsmash Inc. Hakkında Karar
Image-empty-state.png

KVKK KARARI

18.09.2019

Madde No:

N/A
Facebook Hakkında Karar
Image-empty-state.png

KVKK KARARI

21.12.2017

Madde No:

N/A
Banko, Gişe, Masa Gibi Hizmet Alanlarında Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Karar
Image-empty-state.png

KVKK KARARI

14.01.2020

Madde No:

11/1-B
İlgili Kişi İle Veri Sorumlusu Şirket Arasında Gerçekleştirilen Telefon Görüşmelerine İlişkin Kayıtların İlgili Kişiye Verilmesi Yönündeki Talebin Reddedilmesi Hakkında
Image-empty-state.png

KVKK KARARI

19.07.2018

Madde No:

N/A

Sicile Kayıt Yükümlülüğünün Başlama Tarihleri İle ilgili Karar

Image-empty-state.png

KVKK KARARI

7.11.2019

Madde No:

11, 13
Telekomünikasyon Sektöründe Faaliyet Gösteren Veri Sorumlusu Tarafından Şikayetçiye, Ad ve Soyadı Benzerliği Olan Başka Bir Abonesinin Fatura Bilgilerinin e-posta Yoluyla İletilmesi Hakkında
Image-empty-state.png

KVKK KARARI

25.03.2019

Madde No:

4, 5/2-F
Veri Sorumlusunun Kanuni Yükümlülüğünü Yerine Getirmek İçin İşlediği Kişisel Verileri Meşru Menfaat Çerçevesinde Kullanma Talebiyle Kuruma Yapmış Olduğu Başvuru
Image-empty-state.png

KVKK KARARI

5.12.2018

Madde No:

5, 6, 8/1
Sağlık Verilerini Kanunun 6 ncı Maddesinde Yer Alan İşleme Şartlarından Birine Dayanmadan Üçüncü Bir Kişiye Aktaran Veri Sorumlusu Hakkında Karar
Image-empty-state.png

KVKK KARARI

16.05.2019

Madde No:

N/A
Clickbus Seyahat Hizmetleri A.Ş. Hakkında Karar
Image-empty-state.png

KVKK KARARI

5.12.2018

Madde No:

4/2-D, 7
İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Edilme İlkesi Gereğince Kişisel Verilerin Silinmemesi Hakkında Karar
Image-empty-state.png

KVKK KARARI

16.01.2020 

Madde No:

4, 5, 7, Geçici 1/3
İlgili Kişinin Dergi Aboneliği İşlemleri İle İlgili Bir Çağrı Merkezine Vermiş Olduğu Telefon Numarasının, Anılan Çağrı Merkezi Tarafından Bir Gıda Şirketinin Reklamının Yapılması Amacıyla Aranması Hakkında
Image-empty-state.png

KVKK KARARI

27.02.2020

Madde No:

4/2-Ç, 6
Spor Salonu Hizmeti Sunan Veri Sorumlusunun, Üyelerinin Giriş-Çıkış Kontrolünü Biyometrik Veri İşleyerek Yapması İle İlgili 
Image-empty-state.png

KVKK KARARI

25.03.2019

Madde No:

Geçici 1/3, 3
Bir Market Zincirinin Sadakat Kart Uygulamasına İlişkin İhbar ve Şikayetler Hakkında Karar
Image-empty-state.png

KVKK KARARI

16.05.2019

Madde No:

17/1
Bir Şirket Sahibinin, Çalışanının Whatsapp Yazışmalarını Hukuka Aykırı Olarak Elde Etmesi Hakkında
Image-empty-state.png

KVKK KARARI

24.01.2019 

Madde No:

12/1, 12/5
Kişisel Veri İhlali Bildirim Usul ve Esaslarına İlişkin Karar
Image-empty-state.png

KVKK KARARI

26.07.2018

Madde No:

N/A
Veri Sorumlusu Tarafından Aydınlatma Yükümlülüğü ve Açık Rıza Onayı Alınması Süreçlerinin Ayrı Ayrı Yerine Getirilmesi Gerektiği İle İlgili Karar
Image-empty-state.png

KVKK KARARI

1.07.2019

Madde No:

N/A
Öğrencilerin Kişisel Verisi Niteliğindeki Sınav Sonuçlarını İnternet Ortamında Yayımlayan Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi’nin Uygulaması Hakkında Kuruma Yapılmış Olan Başvuru Hakkında Karar
Image-empty-state.png

KVKK KARARI

6.02.2020

Madde No:

13
Bir Uçak Bileti Satış Firması Olan Veri Sorumlusu Hakkındaki Şikayetle İlgili
Image-empty-state.png

KVKK KARARI

6.02.2020

Madde No:

4, 5, Geçici 1/3
Bir Bankanın Potansiyel Müşteri Kazanımı Amacıyla İlgili Kişinin Kişisel Verilerini Hukuka Aykırı Şekilde İşleyerek Hesap Açmasına İlişkin Olarak Kurula Yapılan Başvuru Hakkında
Image-empty-state.png

KVKK KARARI

1.03.2019

Madde No:

N/A
Bir Şahsın, Kendisi ve Ailesi Hakkındaki Kişisel Bilgilere Hukuk Dışı Yollarla Erişerek Rızası Dışında Yargıya ve Üçüncü Kişilere Aktardığı İddiasıyla Bir Başka Şahıs Hakkında Kuruma Yapmış Olduğu Şikayet Hakkında Karar
Image-empty-state.png

KVKK KARARI

16.01.2020

Madde No:

5/2, 14/3
İlgili Kişiye Ait Verilerin Veri Sorumlusu Bir Banka Tarafından Rızası Olmaksızın Babası İle Paylaşılması Karşısında Kişinin Bankadan Tazminat Talep Etmesi Hakkında
Image-empty-state.png

KVKK KARARI

27.01.2020

Madde No:

5/2-D
İlgili Kişiye Rızası Bulunmamasına Rağmen Bir Gayrimenkul Şirketi Tarafından SMS Aracılığıyla Gönderilen Reklam ve Bildirimler Hakkında
Image-empty-state.png

KVKK KARARI

N/A

Madde No:

N/A
Kişisel Veri Güvenliği İhlalinin Geç Bildirimi
Image-empty-state.png

KVKK KARARI

24.12.2018

Madde No:

15/2, 17/1
Yargı Mercilerinin Görev Alanına Giren Konularla İlgili Kuruma Yapılan Başvurular Hakkında Karar
Image-empty-state.png

KVKK KARARI

14.01.2020 

Madde No:

5/2, 28/1-D
Kişisel Verilerin Veri Sorumlusu Bir Avukat Tarafından Kısa Mesaj Yoluyla Üçüncü Kişilere İfşa Edilmesi Hakkında
Image-empty-state.png

KVKK KARARI

1.10.2019

Madde No:

4/2-Ç, 5, 6
Bir Havayolu Taşımacılık Şirketinin (Veri Sorumlusu) Sunduğu Sadakat Programını Kullanan İlgili Kişinin Kullanıcı Adı ve Parola Bilgilerini Değiştirme Talebi Karşısında İlgili Kişiden Arkalı Önlü Kimlik Görüntüsü Talep Eden Veri Sorumlusu Hakkında Karar
Image-empty-state.png

KVKK KARARI

2.05.2019

Madde No:

9
Yeterli Korumanın Bulunduğu Ülkelerin Tayininde Kullanılmak Üzere Oluşturulan Form Hakkındaki Karar
Image-empty-state.png

KVKK KARARI

N/A

Madde No:

11
Veri Sorumlusu Tarafından Kanunda Belirlenen Süre İçerisinde İlgili Kişiye Cevap Verilmemesi
Image-empty-state.png

KVKK KARARI

N/A

Madde No:

N/A
Kişisel Veri Güvenliğinin Sağlanması Amacıyla Uygun Güvenlik Düzeyini Temin Etmeye Yönelik Gerekli İdari ve Teknik Tedbirlerin Alınmaması
Image-empty-state.png

KVKK KARARI

8.07.2019

Madde No:

5/1, 5/2
Bir Yatırım Şirketi Tarafından İlgili Kişinin Cep Telefonu Numarasının Herhangi Bir Veri İşleme Şartına Dayanmadan İşlenmesi ve Reklam/Bilgilendirme Amaçlı Aranması Hakkında Kuruma Yaptığı Başvur İle İlgili Karar
Image-empty-state.png

KVKK KARARI

18.09.2019

Madde No:

4/2-C, 4/2-Ç
Bir Bankanın, İlgili Kişinin Cep Telefonu Numarasını Bankaya Veriliş Amacı Dışında Kullanmas Hakkında Karar
Image-empty-state.png

KVKK KARARI

21.12.2017

Madde No:

3/1-E, 5, 6, 15/6
Rehberlik Hizmeti Veren İnternet Sitelerinde/Uygulamalarda Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Karar
Image-empty-state.png

KVKK KARARI

N/A

Madde No:

N/A
Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Kanuna Aykırı Şekilde İnternet ve Sosyal Medya Mecralarında Paylaşılması
Image-empty-state.png

KVKK KARARI

N/A

Madde No:

4

İlgili Kişinin Kişisel Verilerinin Silinmesi Talebinin Yerine Getirilmemesi

Image-empty-state.png

KVKK KARARI

26.07.2018

Madde No:

7, 11/1
Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişilmesini Önleme Yükümlülüğünü Yerine Getiremeyen Veri Sorumlusu Hakkında Karar
Image-empty-state.png

KVKK KARARI

16.01.2020 

Madde No:

N/A
Bir Banka Tarafından İlgili Kişinin Kredi Kartının Rızası Dışında Üçüncü Kişilere Teslim Edilmesine İlişkin
Image-empty-state.png

KVKK KARARI

26.11.2019

Madde No:

N/A
Bir Banka Nezdinde Gerçekleşen Veri İhlali İle İlgili
Image-empty-state.png

KVKK KARARI

26.12.2019

Madde No:

4, 10
Aday Puanlarının Rıza Alınmaksızın, İnternet Sitesinde Paylaşılması Hakkındaki Görüş Talebi İle İlgili 
Image-empty-state.png

KVKK KARARI

N/A

Madde No:

N/A

Bir Gerçek Kişinin Adının Geçtiği Köşe Yazısının Silinmesi Talebi

Image-empty-state.png

KVKK KARARI

2.04.2018

Madde No:

N/A

Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğünden İstisna Tutulacak Veri Sorumluları ile ilgili Karar

Image-empty-state.png

KVKK KARARI

24.01.2019

Madde No:

13/1, 14/1
Veri Sorumlusuna Başvuru ve Kurula Şikayet Sürelerinin Hesaplanmasına İlişkin Karar
Image-empty-state.png

KVKK KARARI

7.11.2019

Madde No:

5/2-D
İlgili Kişi Tarafından Alenileştirilen Kişisel Verinin, Alenileştirme Amacı Dışında İşlenmesi Hakkında Karar
Image-empty-state.png

KVKK KARARI

19.11.2018

Madde No:

2, 11
Tüzel Kişiliğe Ait Elektronik Ortamda Yer Alan Verilerin Başka Bir Tüzel Kişilik Tarafından Talep Edilmesi Hakkında Karar
Image-empty-state.png

KVKK KARARI

08.07.2019 

Madde No:

3, 10, 11
Veri Sorumlusunun, Web Sitesinde Kişisel Verilerin İşlenmesini Hizmet Şartı Olarak Talep Ettiği ve Aydınlatma Yükümlülüğünü Usulüne Uygun Yerine Getirmediği İddiaları Hakkında
Image-empty-state.png

KVKK KARARI

31.05.2019

Madde No:

4/2-A
Bir Varlık Yönetim Şirketinin İlgili Kişiye Aynı Konu İle İlgili Birden Çok Mesaj Gönderimine İlişkin Karar
Image-empty-state.png

KVKK KARARI

1.10.2019

Madde No:

Geçici 1/2
Veri Sorumlusu Tarafından İlgili Kişiye Gönderilen Reklam Amaçlı SMS’ler Hakkında
Image-empty-state.png

KVKK KARARI

N/A

Madde No:

4, 5/2-C
Açık Rızanın Hizmet Şartına Bağlanması
Image-empty-state.png

KVKK KARARI

27.02.2020

Madde No:

3, 4, 5, 8, 9
Amazon Turkey Perakende Hizmetleri Limited Şirketi Hakkındaki Başvuru İle İlgili
Image-empty-state.png

KVKK KARARI

16.10.2018

Madde No:

N/A
Kurul Kararının Gereğinin Süresi İçinde Yerine Getirilmemesi Hakkında Karar
Image-empty-state.png

KVKK KARARI

31.05.2019

Madde No:

5, 6
Bir Anonim Şirketin (Veri Sorumlusu) İlgili Kişinin Açık Rızası Dışı Elektronik Ticari İleti Göndermesine İlişkin Karar
Image-empty-state.png

KVKK KARARI

24.12.2018

Madde No:

15/2, 17/1
Yargı Mercilerinin Görev Alanına Giren Konularla İlgili Kuruma Yapılan Başvurular Hakkında Karar
Image-empty-state.png

KVKK KARARI

25.03.2019

Madde No:

4, 5/2-F
Veri Sorumlusunun Kanuni Yükümlülüğünü Yerine Getirmek İçin İşlediği Kişisel Verileri Meşru Menfaat Çerçevesinde Kullanma Talebiyle Kuruma Yapmış Olduğu Başvuru
Image-empty-state.png

KVKK KARARI

18.09.2019 

Madde No:

5/1, 5/2
Sevinç Eğitim Kurumlarının Kişisel Veri İşleme Şartları Olmaksızın İlgili Kişinin Cep Telefonuna Reklam Amaçlı Kısa Mesaj Göndermes Hakkında Karar
Image-empty-state.png

KVKK KARARI

14.02.2019

Madde No:

15
Teknik Servis Hizmeti Veren Firmanın Müşterilerine Verdiği Form/Takip Numarasının Son Hanelerinin Değiştirilmesi Yoluyla Farklı Kişilere Ait Kişisel Verilere Ulaşıldığı Yolunda Kuruma İletilen İhbarın İncelenmesi ve İhbara İlişkin Alınan Kurul Kararının Yerine Getirilmemesi Hakkında Karar
Image-empty-state.png